бутлуурын төлөвлөгөө Эрсдэлийн үнэлгээ

 • ҮНДЭСНИЙ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ

  Монгол Улс мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг 2016 онд анх хэрэгжүүлсэн. Энэ үнэлгээг шинэчлэхтэй холбогдуулж үнэлгээг дахин хийж, тайлагнах ажлын хэсэг өнгөрсөн д

  Үнэ авах
 • mof.gov.mn

  2020-5-18 · биечлэн танилцаж, ажлын төлөвлөгөө, хуваарийг боловсруулна. 3.3 Үнэлгээчин нь бизнесийн үнэлгээ хийхэд шаардлагатай дараах мэдээллийг цуглуулан шинжилнэ. Үүнд:

  Үнэ авах
 • ЗАВХАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС ХУРАЛДЛАА

  Эрсдэлийн үнэлгээ хийх, бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулж танилцуулахыг аймгийн Онцгой байдлын газар, ажлын хэсэгт даалгалаа.

  Үнэ авах
 • 1.5. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний цар хүрээнд ...

  2019-3-24 · 3.5.4. үнэлгээ хийх асуудлаар мэдээллийн сантай байх. 3.6. Үнэлгээ хийлгэх талын төлөөллийг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх …

  Үнэ авах
 • МОНГОЛ УЛС УЛААНБААТАР ХОТЫН ГАЗАР ...

  2014-1-17 · УБ хотын хот төлөвлөлтийн мастер төлөвлөгөө, хот байгуулалтын хөтөлбөр боловсруулах судалгаа ... ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

  Үнэ авах
 • Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний ...

  2019-7-31 · Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулахад дараах шаардлагууд тавигдана. Үүнд: 1. Зорилт, арга хэмжээг гүйцэтгэлийн зорилт, арга хэмжээг тодорхойлох аргачлалд нийцүүлэн төлөвлөх 2.

  Үнэ авах
 • Эрсдэлийн үнэлгээ нь дараахь чиглэлээр хийгдэнэ. Үүнд: 4.1. Хүн амын эрсдлийн үнэлгээ ... 6.3.Эрсдлийн үнэлгээний ажлын хүрээнд боловсруулсан төлөвлөгөө …

  Үнэ авах
 • ЗӨСҮТ

  2018-2-23 · 4 2.7. "Эрсдэлийн түргэвчилсэн үнэлгээ" гэж нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед шуурхай шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллээр хангах, хүний

  Үнэ авах
 • МОНГОЛ УЛС УЛААНБААТАР ХОТЫН ГАЗАР ...

  2014-1-17 · 1) Улаанбаатар хотын Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ 2) УБ хотын газар хөдлөлтийн гамшгаас сэргийлэх төлөвлөгөөг шинэчлэн сайжруулах

  Үнэ авах
 • Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн ...

  2018-7-20 · ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА. ЭРСДЭЛЭЭ ТОДОРХОЙЛОН ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИН ӨНДӨРТЭЙ 27 ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН. 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН …

  Үнэ авах
 • Чанар, аюулгүй байдал, эрсдэлтэй холбоотой ...

  2020-4-17 · байдлыг сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах загвар", 5. "Эрүүл мэндийн байгууллагад ижил мэргэжилтний үнэлгээ хийх нийтлэг заавар", 6. "Эрүүл мэндийн газар, байгууллагын чанар аюулгүй

  Үнэ авах
 • Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга зүй by Gerelt …

  2015-5-27 · Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга зүй Эрсдэлийн үнэлгээний матриц Эрдэлийг тодорхойлох 1 3 Төвлөрөл МАБ З.Золжаргал А.Гэрэлт-Од Б.ЦОлмон Ч.Мөнхзаяа Б.Оюун М.Мөнхчимэг Fault tree analysis Байгууллагын …

  Үнэ авах
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ...

  2020-6-25 · Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийг арилгасан талаарх практик жишээ Сэдэв 6. Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний эрсдэлийг илрүүлэх, үнэлэх арга, урьдчилан …

  Үнэ авах
 • ТЕХНИКИЙН БОЛОВСРОЛЫН ЧАДАМЖИД …

  2018-4-13 · ГШҮ 3.2 Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээний тохиромжтой арга сонгоход оролцох, эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа ажилтанг тусламж, мэдээллээр хангах …

  Үнэ авах
 • Сургалтын төлөвлөгөө

  Төлөвлөгөө Номын сан Тайлан Мэдээлэл Видео сан Сургалтын төлөвлөгөө Нүүр хуудас Жагсаалт Нэвтрэх Хайх Холбоо барих Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Партизаны …

  Үнэ авах
 • Төрийн байгууллагын авлигын эрсдэлийн ...

  2018-8-30 · 4.1.1.5-д "авлигын эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг баталж, хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийж хэвшүүлэх". Үндэсний хөтөлбөр Авлигын эсрэг хууль 6.1.12-т "бүрэн эрхийнхээ хүрээнд авлигын шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэн тогтоох ...

  Үнэ авах
 • Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ ...

  2018-5-16 · Газар хөдлөлтийн эрсдэлийн үнэлгээ, төлөвлөгөө боловсруулж байна Орон нутагт | Өмнөговь

  Үнэ авах
 • Эрсдлийн үнэлгээний аргачлал

  2019-3-24 · Эрсдлийн үнэлгээ нь хүний эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээ (ХЭМЭҮ), байгаль орчны эрсдлийн үнэлгээ (БОЭҮ), осол, аюулын эрсдлийн үнэлгээ (ОАЭҮ) гэсэн үндсэн

  Үнэ авах
 • Химийн бодис ба эрсдлийн үнэлгээ, менежмент ...

  Химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент (1077 үзсэн) "Химийн хорт болон аюултай бодис" гэх нэр томъёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно. "Химийн хорт бодис" гэж хүний эрүүл мэнд, байгаль ...

  Үнэ авах
 • МЛ Л ХА АЛА АЛ Л Л

  2016-6-7 · 5.2 Авлигын эрсдэлийн хэлбэр, үнэлгээ 50 5.3 Дүгнэлт 68 6 СУДАЛГААНЫ ДҮН: АШИГЛАЛТЫН ДАРААХ ҮЕ ШАТ 69 6.1 Ашиглалтын дараах үе шатны үйл явц 69 6.2 Авлигын эрсдэлийн хэлбэр, үнэлгээ 71 6.3 Дүгнэлт 76

  Үнэ авах
 • менежментийн төлөвлөгөө (цаашид "хаалтын менежментийн төлөвлөгөө" гэх) боловсруулах, ... 2.2.9.хаалтын дараах аливаа эрсдэлийн үнэлгээ, тэдгээрээс урьдчилан …

  Үнэ авах
 • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын ...

  Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: 1. салбарын бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөл, хамтын ажиллагааны гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ …

  Үнэ авах
 • Бүлэг

  2020-5-15 · 3.12 Аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ болон эрсдэлийг бууруулах үйл явцууд (Safety risk assessment and mitigation) .....33 4 Бүлэг дөрөв.

  Үнэ авах
 • Байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө ...

  2020-3-31 · эрсдэлийн үнэлгээний мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, эрсдэлийн төлөв байдлын талаар танилцуулга гаргасан байна. Жилийн эцэст: - Хяналт шалгалтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлыг

  Үнэ авах
 • 2.4.3. соёлын салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, эрх зүйн баримт бичиг, ... салбарын болон яамны санхүүгийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийх …

  Үнэ авах
 • эрсдэлийн менежмент

  2013-4-16 · Аюулыг урьдчилан(осолд хүргэхээс өмнө) илрүүлэхийн тулд 4 төрлийн арга бид одоогоорашиглаж байна: Аюулыг мэдээлэх хуудас Ажлын байрны үзлэг Эрсдэлийн үнэлгээ Ослын …

  Үнэ авах
 • 5.2.2. гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх обьект, салбарын үйл ажиллагааны талаар танилцуулах, мэдээллээр хангах. Зургаа. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх хуулийн …

  Үнэ авах
 • Хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалцгаая

  2021-8-1 · Хүрээлэн буй орчин, нийгэм эдийн засгийн суурь судалгаа. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ. Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн төлөвлөлт. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө ...

  Үнэ авах
 • 3.1.5.Давхар даатгалын төлөвлөгөө, үйл ажиллагаанд хийх дотоодын хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаа

  Үнэ авах
 • Төлөвлөгөө

  Гамшгийн эрсдэлийн мэдээллийн сан. Нүүр. Сендайн үйл ажиллагааны хүрээ. 9 сарын 14: Коронавируст халдвар хүн амын дунд тархах эрсдэлийн 12 дахь үнэлгээг хийлээ 5 сарын 19: ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ...

  Үнэ авах
 • ХАБЭА-н Сургалт

  ХАБЭА-н Сургалт, Bayandzürh, Ulaanbaatar, Mongolia. 2,132 likes · 34 talking about this. Хэрэв та ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтаны сургалтанд хамрагдаж,ажилд зуучлуулахыг хүсвэл бидэнтэй 89020186 утсаар...

  Үнэ авах
 • Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төв

  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ИЖИЛ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗААВАР ҮЗЭХ 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, эмнэлзүйн эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах төлөвлөгөө ...

  Үнэ авах